Griep informatie

Jaarlijks proberen we zo veel mogelijk patiënten uit de risicogroepen te benaderen door hen uit te nodigen om deel te nemen aan de griepcampagne. De risisogroep van griep bestaat uit:

 • personen ouder dan 50 jaar
 • zwangeren
 • risicopatiënten: diabetes of een andere chronische ziekte van hart, longen (astma/COPD), lever, nieren of spieren. Personen met een verminderde immuniteit door ziekte of behandeling (vb kanker)
 • personen die samenwonen met een risicopatiënt
 • personen die werkzaam zijn in de zorgsector

U kan zichzelf zoveel mogelijk tegen griep beschermen door:

 • griepvaccinatie
 • Zorg dat je in goede conditie bent.
 • Beweeg en zoek de buitenlucht op.
 • Houd je hand of zakdoek voor je mond als je niest of hoest.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
 • Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze éénmalig. Gooi ze daarna in de vuilnisbak.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Maak voorwerpen, zoals deurklinken, afstandsbedieningen en toetsenborden regelmatig schoon.
 • Ventileer woon- en slaapruimten.
 • Wrijf je handen regelmatig in met handalcohol.