Vakantieperiode

Vakantieperiode:

Dr. Bart Van Tilborgh / Sarah De Bruyn: 18 – 19/02/2021

Bij afwezigheid van één van de artsen, vervangt de andere arts van onze praktijk. Het secretariaat blijft steeds bereikbaar, behalve op de feestdagen en tijdens het weekend.

Op feestdagen/weekend dient u zich bij medische problemen, te melden bij de wachtdienst.